Välj en sida
Om oss!

”Alla elever i Karlshamns kommun ska få samma möjlighet att utvecklas till digitalt kompetenta medborgare, genom att förskolor, skolor och fritidshem använder sig av digitala verktyg som en naturlig del i lärprocessen.” Så börjar den lokala IKT-planen för Karlshamns Kommuns förskola, grundskola och fritidshem. För att stötta skolorna i arbetet mot dessa mål finns IKT-enheten i Karlshamn. På denna IKT-sida har vi för avsikt att samla all information, allt från styrdokument och kontaktuppgifter till ren inspiration.

Vårt motto är att vi ”genom utmaningar skapar möjligheter”. Vi strävar efter att fungera som stöd i olika processer, handleda, inspirera och underlätta olika typer av digitalt arbete. Vi är en grupp med olika individer, kompetenser och bakgrunder som samarbetar för att på bästa möjliga sätt nå uppsatta mål men också våga blicka ännu längre framåt.

 

 

Martin Beike

IKT-samordnare

martin.beike@utb.karlshamn.se

0454-574608

 

 

Lise-Lott Truedsson

Systemadministratör

lise-lott.truedsson@utb.karlshamn.se

0454-81202

Peter

Peter Liljedahl

IKT-samordnare Väggskolan

peter.liljedahl@utb.karlshamn.se

0454-816 33

 

 

Åsa

Åsa Olofsson

IKT-pedagog område 1 och 2

asa.olofsson@utb.karlshamn.se

0454-574427

 

 

Anna i hemsidesformat

Anna Nordgren

Systemansvarig

anna.nordgren@
utb.karlshamn.se

0454-81308

 

mikael

Mikael Jönsson

IKT-pedagog område 3

mikael.jonsson@utb.karlshamn.se

0730-795919

 

 

1 månad sedan

IKT i Karlshamn

Tillägget Grid view (det som ger möjlighet att se alla deltagare samtidigt i ett Meet-möte) har uppdaterats med en ny version. Om någon upplever problem; kontakta gärna någon av oss IKT-pedagoger. Lägg dessutom märke till att alternativet "Sida vid sida" numera finns inbyggt under "Ändra layout" som man når genom att trycka på de tre prickarna längst nere till höger i mötet. ... Se merSe mindre

Läs på Facebook

4 månader sedan

IKT i Karlshamn

Nu har vårt provverktyg exam.net uppdaterats med möjlighet att göra säkra prov även på distans. Detta genom att man kan använda en videolösning, t.ex. Google Meet, samtidigt som eleven gör sitt prov/sin uppgift. De har även infört en chatt-funktion som möjliggör kommunikation mellan lärare och elev/er på distans. Se deras video om den nya funktionen här: vimeo.com/399125134 ... Se merSe mindre

Läs på Facebook