Välj en sida

På alla datorer finns Claro Read talsyntes installerad så att du kan få alla texter upplästa. Oavsett enhet har du även själv möjlighet att i Webstore lägga till Claro Read Premium som Chrometillägg när du är inloggad på ditt utb-konto. (Länk till manual.)

Med Webmath kan eleverna få stöd genom att ta del av förklaringar av matematik i dialogmodell. I Karlshamn har vi inlogg till WebMath.

Med Mediacenter har personal tillgång till stort materialutbud. Läraren kan också hjälpa eleverna att skapa elevinlogg så att de får tillgång till utbudet på egen hand.

När du surfar på Karlshamns utbildningsnät är du automatiskt inloggad på NE.se.
Då kan du också skapa ett konto för att komma åt NE.se hemifrån.

Unikum

Unikum används som verktyg för elevernas pedagogiska planering och formativa bedömning i grundskolorna i Karlshamn. Dessutom används den fr.o.m hösten 2018 för dokumentation av den summativa delen av elevers kunskapsinhämtning. Manual för detta finns här.

På inläsningstjänst kan du skapa din egen personliga bokhylla med inlästa läromedel och böcker. Du loggar in med Google och sedan kan både lärare och elever lägga till böcker i bokhyllan.

Lexia är ett träningsprogram för läs- och skrivutveckling. Det finns numera online och fungerar på alla enheter.  Pedagog eller specialpedagog på skolan kan skapa konton och anpassa övningar individuellt till elever.

Exam.net är en webbaserad tjänst för säkra digitala prov. Den kan användas för prov, uppsatser eller för att hjälpa elever att fokusera på sin uppgift genom att ”låsa” övriga funktioner på enheten.

Med WeVideo klipper vi videofiler, skapar presentationer och bildspel. Dessutom erbjuder WeVideo skärminspelning.  Manualer finns under ”Lathundar”.

Vi har avtal med Swedish Films, vilket i korthet innebär att vi har rätt att visa film från medverkande bolag, oavsett källa. Det går t.ex. bra att visa film från en privat streamingtjänst eller en DVD i privat ägo. Klicka här för mer information!