Välj en sida

På alla datorer finns Claro Read talsyntes installerad så att du kan få alla texter upplästa. Du har även själv möjlighet att lägga till Claro Read Premium som Chrometillägg när du är inloggad på ditt utb-konto. (Länk till manual.)

Med Webmath kan eleverna få stöd genom att ta del av förklaringar av matematik i dialogmodell. I Karlshamn har vi inlogg till WebMath.

Med Mediacenter har personal tillgång till stort materialutbud. Läraren kan också hjälpa eleverna att skapa elevinlogg så att de får tillgång till utbudet på egen hand.

När du surfar på Karlshamns utbildningsnät är du automatiskt inloggad på NE.se.
Då kan du också skapa ett konto för att komma åt NE.se hemifrån.

Unikum

Unikum används som verktyg för elevernas pedagogiska planering och formativa bedömning i grundskolorna i Karlshamn.

På inläsningstjänst kan du skapa din egen personliga bokhylla med inlästa läromedel och böcker. Pedagog eller specialpedagog på skolan skapar konton och sedan kan både lärare och elever lägga till böcker i bokhyllan.

Landguiden är en tjänst tillhandahållen av Utrikespolitiska institutet. Här hittar både elever och lärare all tänkbar information om länder i hela världen.

Lexia är ett träningsprogram för läs- och skrivutveckling. Det finns numera online och fungerar på alla enheter.  Pedagog eller specialpedagog på skolan kan skapa konton och anpassa övningar individuellt till elever.

I Creaza finns verktyg för film- och ljudredigering, tankekartor och serier. Du når Creaza genom att logga in på sli.se och klicka på Fler – Creaza. Manualer finns både under ”Lathundar” och på Creazas egen sida.