Med Ugglo har vi tillgång till tusentals ljudsatta e-böcker för barn och ungdomar. Det finns både skönlitteratur och faktaböcker i massor av kategorier och på många olika språk. Många böcker går dessutom att läsa på svenska medan man lyssnar på ett annat språk. Det viktigaste för att komma igång finns här. Ps. Använd inte Google Play- appen, utan gå till ugglo.se  oavsett om du är lärare eller elev. Ds. 

Med Kunskapsmatrisen får du som lärare tillgång till en uppgiftsbank där du enkelt kan skapa ett prov eller en diagnos. Dessa kan genomföras digitalt eller med penna och papper. Du som matematiklärare får även tillgång till en rad färdiga digitala prov och diagnoser. Till alla uppgifter i uppgiftsbanken finns kompletta bedömningsanvisningar och om du som lärare bedömer proven i Kunskapsmatrisen genererar det automatiskt i en förmågematris.

Vi har en ny leverantör av Mediatjänster. Sliplay.se. En kortfattad manual om hur man skapar konto (både personal och elever) finns här.

Ne.se är Sveriges största uppslagsverk som också har ordböcker, temapaket, läs- och hörförståelse m.m. När du surfar på Karlshamns utbildningsnät är du automatiskt inloggad på NE.se. När du är hemma klickar du på ”Logga in med Google” och loggar in med ditt utb-konto.

Unikum

Unikum används som verktyg för elevernas pedagogiska planering och formativa bedömning i grundskolorna i Karlshamn. Dessutom används för dokumentation av den summativa delen av elevers kunskapsinhämtning och som plattform för kommunikation med vårdnadshavare. Mer information finns HÄR.

På inläsningstjänst kan du skapa din egen personliga bokhylla med inlästa läromedel och böcker. Du loggar in med Google och sedan kan både lärare och elever lägga till böcker i bokhyllan.

Lexia är ett träningsprogram för läs- och skrivutveckling. Det finns numera online och fungerar på alla enheter. Skolan kan skapa konton och anpassa övningar individuellt till elever.

Exam.net är en webbaserad tjänst för säkra digitala prov. Den kan användas för prov, uppsatser eller för att hjälpa elever att fokusera på sin uppgift genom att ”låsa” övriga funktioner på enheten.

Med WeVideo klipper vi video och ljud,  skapar presentationer, podcasts och bildspel. Dessutom erbjuder WeVideo skärminspelning.  Manualer finns under ”Lathundar”.

Begreppa är en flerspråkig lärarresurs som stöttar elever i förståelsen av centrala begrepp i skolarbetet. Tjänsten består av flerspråkiga filmer, quizar, begreppslistor samt läromedelsguider på olika modersmål. Begreppa gör att eleverna förstår!

Polyglutt förskola är den marknadsledande bilderbokstjänsten för att arbeta med språkutveckling och litteratur i förskolan. Barn med svenska och många andra modersmål kan läslyssna till massor av böcker i tjänsten. (Observera att vi inte längre har någon testperiod på Polyglutt skola.)

På alla datorer finns Claro Read talsyntes installerad så att du kan få alla texter upplästa. Oavsett enhet har du även själv möjlighet att i Webstore lägga till Claro Read Premium som Chrometillägg när du är inloggad på ditt utb-konto. (Länk till manual.)

Vi har avtal med Swedish Films, vilket i korthet innebär att vi har rätt att visa film från medverkande bolag, oavsett källa. Det går t.ex. bra att visa film från en privat streamingtjänst eller en DVD i privat ägo. Klicka här för mer information!

Vi har numera kommunlicens på Skolplus. Vill man bara använda tjänsten kan respektive skola fortsätta använda de användarnamn/lösenord man haft sedan tidigare. Vill man som lärare kunna skapa elevinloggningar och tilldela uppgifter, hör man av sig till sin ikt-pedagog för konto. Här finns en film som beskriver det sistnämnda. 

Talsyntesen Oribi Speak finns installerad som ett tillägg i Chrome för både elever och personal. Klicka på pusselbiten högst upp till höger i Chrome för att hitta och aktivera tjänsten. Oribis egen lathund finns här