Dexter frånvaroanmälan

Samtliga grundskolor i Karlshamns kommun använder samma rutin för frånvaroanmälan av (ej myndig) elev. Vårdnadshavare kan frånvaroanmäla på tre olika sätt, via webben, via app i telefonen (iOs, Android) eller via Talsvar (0454-720026). All information om konto, lösenord och instruktioner finns under Anmäl frånvaro på karlshamn.se.

 

Dexter frånvaronotifiering

Högstadieskolorna i Karlshamns kommun använder Dexter frånvaronotifiering. För dig som vårdnadshavare till ett barn på högstadiet innebär det att det vid eventuell ogiltig frånvaro skickas ett sms och/eller mejl till dig om frånvaron.

Dexter frånvaronotifiering – information till vårdnadshavare (endast högstadiet)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share This