Dexter frånvaroanmälan

Från och med ht-19 använder samtliga skolor i Karlshamns kommun samma rutin för frånvaroanmälan av (ej myndig) elev. Vårdnadshavare kan frånvaroanmäla på tre olika sätt, via webben, via app i telefonen (iOs, Android) eller via Talsvar (0454-720026). All information om konto, lösenord och instruktioner finns i manualen nedan. 

Dexter frånvaroanmälan – manual för vårdnadshavare (alla stadier)

Dexter frånvaronotifiering

Från och med ht-19 använder högstadieskolorna i Karlshamns kommun Dexter frånvaronotifiering. För dig som vårdnadshavare till ett barn på högstadiet innebär det att det vid eventuell ogiltig frånvaro skickas ett sms och/eller mejl till dig om frånvaron.

Dexter frånvaronotifiering – information till vårdnadshavare (endast högstadiet)