Uppdaterad lathund för inbjudan till samtal

Vi har fått en del frågor om bästa sättet att bjuda in vårdnadshavare till samtal, så därför har vi uppdaterat vår lathund för hur man kan bjuda in till samtal utan att själv behöva pussla med tiderna. Man erbjuder helt enkelt ett antal tider och så får vårdnadshavarna boka den tid som passar dem bäst, samtidigt som den då automatiskt försvinner för andra. Det finns externa tjänster av olika slag för detta, men det går utmärkt att göra med våra egna verktyg; antingen Google Formulär eller (lite beroende på hur man jobbar med samtalsmallar och gruppsammansättning på aktuell skola) direkt i Unikum.

En uppdaterad lathund som förutom information om de två olika sätten dessutom innehåller en färdig kopierbar mall finns HÄR. (För att använda mallen behöver du ha ett utb.karlshamn.se-konto.) Hoppas detta kan underlätta för er!