Med Kunskapsmatrisen får du som lärare tillgång till en uppgiftsbank där du enkelt kan skapa ett prov eller en diagnos. Dessa kan genomföras digitalt eller med penna och papper. Du som matematiklärare får även tillgång till en rad färdiga digitala prov och diagnoser. Till alla uppgifter i uppgiftsbanken finns kompletta bedömningsanvisningar och om du som lärare bedömer proven i Kunskapsmatrisen genererar det automatiskt i en förmågematris.

Share This