Google Formulär

Självrättande quiz med Formulär

Med Google Formulär kan du enkelt skapa quizzar och/eller förhör som rättar sig själva, skickar tillbaka resultaten till de som svarat och skapar tydliga listor över svaren till dig som skapat quizzen/förhöret. Här finns en lathund: https://docs.google.com/document/d/1almWJ2UPCXfZyDTq5NCMIOnsaV0S84PCSdFJsBhW3eo/edit#heading=h.tmk2fyz00ytt

Byta lösenord på Google-konto

Byta lösenord på Google

Googlekontot är skyddat av ett lösenord, som givetvis bör bytas med jämna mellanrum. Har man en Chromebook skyddar lösenordet både själva inloggningen till CB:n och kontot, så då är ju lösenordet extra viktigt.  Här är en lathund för hur du byter lösenordet: https://docs.google.com/document/d/1D3peTqotcoP1g1vzb2j2VFxY58vwQGGBExQHXm1JjZE/edit

Google docs röstinmatning

Äntligen! Nu kan man använda punkt, komma, utropstecken och frågetecken i Google docs röstinmatning, vilket gör det till ett ännu bättre verktyg. Testa! Röstinmatning finns under Verktyg. Klicka på mikrofonen till vänster för att börja prata. (Första gången måste du tillåta att mikrofonen används.)

Kunskapsmatrisen

Med Kunskapsmatrisen får du som lärare tillgång till en uppgiftsbank där du enkelt kan skapa ett prov eller en diagnos. Dessa kan genomföras digitalt eller med penna och papper. Du som matematiklärare får även tillgång till en rad färdiga digitala prov och diagnoser. Till alla uppgifter i uppgiftsbanken finns kompletta bedömningsanvisningar och om du som lärare bedömer proven i Kunskapsmatrisen genererar det automatiskt i en förmågematris.