Att skriva ut från Classroom kan upplevas som lite krångligt, speciellt om man behöver skriva ut många uppgifter/dokument samtidigt. Givetvis är det så att vi förordar att man skriver ut så lite som möjligt, men framför allt de mindre barnen har ofta skrivuppgifter som behöver skrivas ut och utvecklas, så i den nya lathunden beskrivs tre olika sätt att skriva ut från Classroom, trots att funktionen delvis är spärrad. 
Share This