Byta lösenord på Google

Googlekontot är skyddat av ett lösenord, som givetvis bör bytas med jämna mellanrum. Har man en Chromebook skyddar lösenordet både själva inloggningen till CB:n och kontot, så då är ju lösenordet extra viktigt.  Här är en lathund för hur du byter lösenordet: https://docs.google.com/document/d/1D3peTqotcoP1g1vzb2j2VFxY58vwQGGBExQHXm1JjZE/edit

Share This