I lucka 17 vill vi uppmärksamma något som ligger oss varmt om hjärtat, nämligen att det finns inställningar, hjälpmedel och trix som kan göra skolarbetet lättare för alla!  Som ett steg på vägen har vi försökt att samla några av de viktigaste möjligheterna som finns på elevernas Chromebooks på en Site, så att fler ska få upp ögonen för t.ex. möjligheten att få text uppläst, att man kan skriva med hjälp av rösten, att det finns massor av olika hjälpmedel som kan översätta och tillgängliggöra text eller att man ibland kanske kan spela in sina uppgifter i stället för att skriva. Ibland händer det att dessa hjälpmedel råkar slås på av misstag, och då kan de stjälpa i stället för att hjälpa, så vi har också på sidan samlat några klassiska ”fel som egentligen inte är fel” och hur man åtgärdar dem.

Denna Site kommer så småningom att ligga på vår ombyggda lathundssida, men tills den är klar, hittar ni alltså den här. Saknar ni några funktioner/tips, så hör av er!

Här hittar du hela adventskalendern. (Självklart går det inte att tjuvkika i förväg, men kolla gärna in de redan öppnade luckorna.)

Share This