Vi har länge efterfrågat en enkel och okomplicerad app för att endast spela in ljud/röst. Nu tror vi oss ha funnit en, ChromeMP3 Recorder, som fungerar på Chromebook. Denna och fyra andra tipsar vi om i denna lilla översikt. Använd röst/ljud-inspelaren för att spela in instruktioner, muntliga redovisningar, läsläxor, uttalsövningar, dialoger, muntliga nationella prov osv.

Denna översikt och övriga tips om ljud, film och bild hittar du som vanligt under Lathundar – Bild, film och ljud på vår huvudsida: ikt.karlshamn.se.

Share This